Més Que Paraules

Preposicions en Català

La preposició es la paraula que n'uneix altres dues i expressa la dependència de l'una amb l'altra.


Principals preposicions

Les principals preposicions són: a, amb, cap a, contra, de, des, devers, en, entre, envers, fins, malgrat, per, per a, segons, sense, sobre, sota ultra, vers.

Locusions prepositives

Locucions prepositives són conjunts de paraules que fan l'ofici d'una preposició, com: a causa de, a favor de, al costat de, al peu de, dret a, en front de, gràcies a, per tal de, quant a, etc.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.