Més Que Paraules

Paraules Planes

Les paraules planes tenen la tonicitat en la penúltima síl·laba.


Significat de les paraules planes

Les paraules planes son les més nombroses, per la pèrdua de les terminacions llatines, que fan que la paraula original plana esdevingui una paraula aguda.

S'accentuen les paraules planes que no acabin en vocal, vocal + s, -en, -in (terminacions de les paraules agudes). S’inclouen les paraules planes acabades en diftong decreixent: cantéssiu, conduíssiu, faríeu, guineu, renou, vàreu, etc.

Exemples de paraules planes

  • Plàstic: plàs-tic
  • Carpeta: car-pe-ta
  • Pissarra: pis-sar-ra
  • Ràpid: -pid
  • Cullera: cu-lle-ra
  • Granota: gra-no-ta
  • Pilota: pi-lo-ta
  • Rétol: -tol

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.