Més Que Paraules

Paraules Compostes

Les paraules compostes són les paraules que s'han format a partir de la unió de dues o més paraules simples per donar-ne una de nova amb un nou significat.


Significat d'una paraula composta

El significat d'una paraula composta està relacionat amb el significat de les paraules que la formen.

Hi ha paraules compostes que s’han d’escriure amb guionet. Són els casos en què el primer terme de compost acaba en vocal i el segon comença amb R, S, o X, com ara: penja-robes, poca-solta i para-xocs.

Els punts cardinals van amb guionet també. Els verbs estan en infinitiu i les praules en singular.

Exemples de paraules compostes:

 • Alta + Veu: Altaveu
 • Aplega + Pilotes: Aplegapilotes
 • Auto + Mòbil: Automòbil
 • Auto + Retrat: Auto-retrat
 • Caça + Papallones: Caçapapallones
 • Cobre + Llit: Cobrellit
 • Tira + Xines: Tira-xines
 • Escura + Dents: Escuradents
 • Escura + Xemeneies: Escura-xemeneies
 • Espanta + Ocells: Espantaocells
 • Grata + Cels: Gratacels
 • Mata + Mosques: Matamosques
 • Moto + Serra: Moto-serra
 • Para + Brises: Parabrises
 • Para + Caigudes: Paracaigudes
 • Para + Llamps: Parallamps
 • Para + Sol: Para-sol
 • Pela + Patates: Pelapatates
 • Penja + Roba: Penja-roba
 • Renta + Cotxes: Rentacotxes
 • Renta + Vaixelles: Rentavaixelles
 • Vídeo + Joc: Videojoc

També podem trobar paraules compostes per la repetició d'un mot, sovint una onomatopeia com: xim-xim (pluja), rau-rau (quan tenim gana) o bup-bup (on gòs bordan).

Classes de compostos:

 • Verb + Nom: forma verbal en tercera persona singular del present indicatiu (obre, grata, passa) i d'un nom, en singular o en plural (llaunes, cles, mà): obrellaunes, gratacels, passamà.
 • Nom + Nom: Filferro.
 • Nom + Adjectiu: Cara-xuclat

La diferència amb les paraules derivades és que aquestes estan formades afegint afixos (prefixos, infixos, sufixos) a una arrel o lexema, exemple: EN-TRIST-IR

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2024.