Més Que Paraules

Calendari Lunar 2022 i 2023

Aquí trobaràs les fases de la lluna de tot l'any: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, decembre.


Fases de la Lluna 2022

Fase de la lluna Dia
Lluna Nova 03/01/2022
Quart Creixent 10/01/2022
Lluna Plena 17/01/2022
Quart Minvant 24/01/2022
Lluna Nova 01/02/2022
Quart Creixent 08/02/2022
Lluna Plena 16/02/2022
Quart Minvant 23/02/2022
Lluna Nova 03/03/2022
Quart Creixent 10/03/2022
Lluna Plena 17/03/2022
Quart Minvant 24/03/2022
Lluna Nova 01/04/2022
Quart Creixent 08/04/2022
Lluna Plena 16/04/2022
Quart Minvant 23/04/2022
Lluna Nova 01/05/2022
Quart Creixent 08/05/2022
Lluna Plena 16/05/2022
Quart Minvant 22/05/2022
Lluna Nova 30/05/2022
Quart Creixent 06/06/2022
Lluna Plena 14/06/2022
Quart Minvant 21/06/2022
Lluna Nova 29/06/2022
Quart Creixent 06/07/2022
Lluna Plena 14/07/2022
Quart Minvant 20/07/2022
Lluna Nova 28/07/2022
Quart Creixent 04/08/2022
Lluna Plena 12/08/2022
Quart Minvant 19/08/2022
Lluna Nova 27/08/2022
Quart Creixent 03/09/2022
Lluna Plena 11/09/2022
Quart Minvant 17/09/2022
Lluna Nova 25/09/2022
Quart Creixent 02/10/2022
Lluna Plena 10/10/2022
Quart Minvant 17/10/2022
Lluna Nova 25/10/2022
Quart Creixent 01/11/2022
Lluna Plena 09/11/2022
Quart Minvant 15/11/2022
Lluna Nova 23/11/2022
Quart Creixent 30/11/2022
Lluna Plena 08/12/2022
Quart Minvant 15/12/2022
Lluna Nova 23/12/2022
Quart Creixent 30/12/2022

Fases de la Lluna 2023

Fase de la lluna Dia
Lluna plena 07/01/2023
Quart Minvant 14/01/2023
Lluna Nova 22/01/2023
Quart Creixent 29/01/2023
Lluna plena 05/02/2023
Quart Minvant 12/02/2023
Lluna Nova 20/02/2023
Quart Creixent 27/02/2023
Lluna plena 07/03/2023
Quart Minvant 14/03/2023
Lluna Nova 22/03/2023
Quart Creixent 29/03/2023
Lluna plena 05/04/2023
Quart Minvant 12/04/2023
Lluna Nova 20/04/2023
Quart Creixent 27/04/2023
Lluna plena 05/05/2023
Quart Minvant 12/05/2023
Lluna Nova 20/05/2023
Quart Creixent 27/05/2023
Lluna plena 03/06/2023
Quart Minvant 10/06/2023
Lluna Nova 18/06/2023
Quart Creixent 25/06/2023
Lluna plena 03/07/2023
Quart Minvant 10/07/2023
Lluna Nova 18/07/2023
Quart Creixent 25/07/2023
Lluna plena 01/08/2023
Quart Minvant 08/08/2023
Lluna Nova 16/08/2023
Quart Creixent 23/08/2023
Lluna plena 31/08/2023
Quart Minvant 07/09/2023
Lluna Nova 15/09/2023
Quart Creixent 22/09/2023
Lluna plena 30/09/2023
Quart Minvant 06/10/2023
Lluna Nova 14/10/2023
Quart Creixent 21/10/2023
Lluna plena 29/10/2023
Quart Minvant 05/11/2023
Lluna Nova 13/11/2023
Quart Creixent 20/11/2023
Lluna plena 28/11/2023
Quart Minvant 04/12/2023
Lluna Nova 12/12/2023
Quart Creixent 19/12/2023
Lluna plena 27/12/2023

Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.