Més Que Paraules

Més Que Paraules El diccionari fàcil d'entendre

Més Que Paraules es el germà petit de Definiciones de Palabras, el diccionari fàcil d'entendre. El web en català amb definicions, diferencies i molt més.Definició de Diccionari

El diccionari és un llibre o obra de consulta, imprès en un suport material (paper), o publicat en forma virtual; el mateix conté totes les paraules d'un idioma, o les referides a un tema particular (ex.: diccionari de terminologia mèdica) d'aquest, expressades de manera consecutiva i per ordre alfabètic (seguint la seqüència ordenada de les paraules que constitueixen l'alfabet).

Existeixen diferents classes de diccionaris: de sinònims i antònims, de la llengua, etimològics, d'idiomes, especialitzats, de dubtes, de gramàtica, i ideològics, entre altres.

El diccionari de la llengua és aquell que conté tots els vocables pertanyents a un idioma, amb una breu explicació de cadascun i les seves diferents accepcions, així com el seu gènere, la seva ortografia, i la seva semàntica. Els diccionaris d'idiomes contenen les traduccions d'un idioma a l'altre, per exemple espanyol-anglès, o francès-espanyol. Els diccionaris especialitzats, justament s'especialitzen en les paraules d'una ciència o un camp d'estudi específic, com la matemàtica, la química, la música, la veterinària, etc.

El diccionari és un element molt valuós dins de la llengua i la literatura, perquè ajuda a comprendre millor els textos en els quals trobem termes que no interpretem bé, i al seu torn, ens permet ampliar el nostre vocabulari.

L'art que s'ocupa de l'elaboració dels diccionaris rep el nom de lexicografia, i està dins de la lingüística. Hem de tenir en compte, a l'hora de recórrer al diccionari, que aquest no té verbs conjugats; per tant, haurem de buscar-los pel seu infinitiu.


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2024.