Més Que Paraules

L'alfabet o abecedari català

El nostre alfabet: L'alfabet o abecedari català té 26 lletres: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Les lletres que poden formar síl·laba per elles mateixes s'anomenen vocals, i són: a, e, i, o, u. Les altres lletres s'anomenen consonants, com b, c, d, f, etc.


Abecedari fonètic

 • a: a. Exemples dels sons que representen: cant, cau, porta
 • b: be (be alta). Exemples dels sons que representen: boca, roba, notable, dubte
 • c: ce. Exemples dels sons que representen: car, cel, miracle, anècdota
 • d: de. Exemples dels sons que representen: dol, cleda, fred
 • e: e. Exemples dels sons que representen: peu, neu, home
 • f: efa. Exemples dels sons que representen: farina
 • g: ge. Exemples dels sons que representen: gat, sega, segle, llarg, gel, viatge, mig, regne
 • h: hac
 • i: i (llatina). Exemples dels sons que representen: fill, noia
 • j: jota o i llarga. Exemples dels sons que representen: majestat, corretja
 • k*: ca
 • l: ela. Exemples dels sons que representen: tela
 • m: ema. Exemples dels sons que representen: mare, càmfora
 • n: ena. Exemples dels sons que representen: dona, conca, plantxa, canvi
 • o: o. Exemples dels sons que representen: cosa, gota, govern
 • p: pe. Exemples dels sons que representen: pare, capgirell
 • q: cu. Exemples dels sons que representen: quatre
 • r: erra. Exemples dels sons que representen: rosa, pera, car
 • s: essa. Exemples dels sons que representen: savi, cosa, potser
 • t: te. Exemples dels sons que representen: terra, atlàntic, fletxa, vitage
 • u: u. Exemples dels sons que representen: just, cauen
 • v: ve (ve baixa). Exemples dels sons que representen: cavall
 • w*: ve doble
 • x: ics, xeix. Exemples dels sons que representen: xaloc, fletxa, luxós, excèntric, exemple
 • y: i grega
 • z: zeta. Exemples dels sons que representen: donzella, dotze

Accentuació de l'alfabet

Algunes d'aquestes lletres admeten l'adjunció d'un accent o diacrític, d'on resulten les lletres modificades següents:

 • à: fàcil, capità
 • è: època, mercè
 • ò: memòria, però
 • é: església, piqué
 • ó: fórmula, aprovació
 • í: física, gessamí
 • ú: túnica, oportú
 • ï: heroïna, fluïdesa
 • ü: demiürg, diürnal
 • ç (dita ce trencada): braç

Dígrafs en l'alfabet

Com a dígrafs (o sia nexes de dues lletres representant un sol so), assenyalem:

 • gu: guerra
 • qu: quità
 • ig: rebuig
 • ix: calaix
 • ny: company
 • ll: collita
 • rr: terra
 • ss: passera
 • ch: Rosich

Llengua Catalana

Els mots en Català


Més Que Paraules

Un projecte de Vidian Media (2022) Tots els drets reservats.