Més Que Paraules

Abecedari Català


Abecedari fonètic

 • a: a
 • b: be (be alta)
 • c: ce
 • d: de
 • e: e
 • f: efa
 • g: ge
 • h: hac
 • i: i
 • j: jota
 • k: ca
 • l: ela
 • m: ema
 • n: ena
 • o: o
 • p: pe
 • q: cu
 • r: erra
 • s: essa
 • t: te
 • u: u
 • v: ve (ve baixa)
 • w: ve doble
 • x: ics, xeix
 • y: i grega
 • z: zeta

Gramàtica i Ortografia