Més Que Paraules

L'alfabet o abecedari català

El nostre alfabet: L'alfabet o abecedari català té 26 lletres: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Les lletres que poden formar síl·laba per elles mateixes s'anomenen vocals, i són: a, e, i, o, u. Les altres lletres s'anomenen consonants, com b, c, d, f, etc.


Abecedari fonètic

 • a: a. Exemples dels sons que representen: cant, cau, porta
 • b: be (be alta). Exemples dels sons que representen: boca, roba, notable, dubte
 • c: ce. Exemples dels sons que representen: car, cel, miracle, anècdota
 • d: de. Exemples dels sons que representen: dol, cleda, fred
 • e: e. Exemples dels sons que representen: peu, neu, home
 • f: efa. Exemples dels sons que representen: farina
 • g: ge. Exemples dels sons que representen: gat, sega, segle, llarg, gel, viatge, mig, regne
 • h: hac
 • i: i (llatina). Exemples dels sons que representen: fill, noia
 • j: jota o i llarga. Exemples dels sons que representen: majestat, corretja
 • k*: ca
 • l: ela. Exemples dels sons que representen: tela
 • m: ema. Exemples dels sons que representen: mare, càmfora
 • n: ena. Exemples dels sons que representen: dona, conca, plantxa, canvi
 • o: o. Exemples dels sons que representen: cosa, gota, govern
 • p: pe. Exemples dels sons que representen: pare, capgirell
 • q: cu. Exemples dels sons que representen: quatre
 • r: erra. Exemples dels sons que representen: rosa, pera, car
 • s: essa. Exemples dels sons que representen: savi, cosa, potser
 • t: te. Exemples dels sons que representen: terra, atlàntic, fletxa, vitage
 • u: u. Exemples dels sons que representen: just, cauen
 • v: ve (ve baixa). Exemples dels sons que representen: cavall
 • w*: ve doble
 • x: ics, xeix. Exemples dels sons que representen: xaloc, fletxa, luxós, excèntric, exemple
 • y: i grega
 • z: zeta. Exemples dels sons que representen: donzella, dotze

Accentuació de l'alfabet

Algunes d'aquestes lletres admeten l'adjunció d'un accent o diacrític, d'on resulten les lletres modificades següents:

 • à: fàcil, capità
 • è: època, mercè
 • ò: memòria, però
 • é: església, piqué
 • ó: fórmula, aprovació
 • í: física, gessamí
 • ú: túnica, oportú
 • ï: heroïna, fluïdesa
 • ü: demiürg, diürnal
 • ç (dita ce trencada): braç

Dígrafs en l'alfabet

Com a dígrafs (o sia nexes de dues lletres representant un sol so), assenyalem:

 • gu: guerra
 • qu: quità
 • ig: rebuig
 • ix: calaix
 • ny: company
 • ll: collita
 • rr: terra
 • ss: passera
 • ch: Rosich

Definició

L'alfabet es pot definir com un sistema de símbols amb diferents sons i formes, cada símbol és conegut en l'actualitat com, lletra, i cadascuna té una pronunciació única, de manera que aquest sistema permet que, en unir aquestes lletres, es formin paraules amb què es realitza el procés de comunicació.

La paraula alfabet ve de la paraula del llatí alphabētum, sent una barreja de les dues lletres gregues alfa i beta, aquest sistema compta amb 27 lletres compost per 22 consonants i 5 vocals, de manera que el mateix inicia amb la vocal A i acaba amb la consonant Z.

Origen de l'alfabet

Aquest sistema de lletra que avui es coneix com alfabet, té el seu origen des de l'antic Egipte específicament, 2000 anys abans de Crist, llavors es crea el primer alfabet dissenyat específicament per als treballadors semites d'Egipte, aquest alfabet usava com a referència els jeroglífics, i justament així, es converteix en l'arrel de tot alfabet creat per l'home.

Després, els grecs als anys 1000 i 900 abans de Crist, ja s'havien inspirat en l'alfabet fenici, anomenat alfabet semític, el qual consistia en 22 consonants, però aquests li van afegir dos signes més que posteriorment representarien les vocals.

Així mateix, per als anys 500 abans de Crist, l'alfabet grec ja havia estat adaptat de manera que, aquest s'escrivia d'esquerra a dreta, així l'alfabet es va anar provant per cada país del mediterrani sorgint noves escriptures, utilitzant aquest últim com inspiració, de la mateixa manera va passar a Europa per a l'època de les conquestes.

L'alfabet llatí

L'alfabet llatí actualment compta amb 27 lletres, però aquest no sempre va tenir aquesta estructura. L'alfabet llatí es distingeix per posseir la lletra Ñ, i el mateix, al seu moment arribo a contenir les lletres CH i LL.

Però aquestes lletres no eren independents, per la qual cosa sempre es va deixar clar que eren la barreja de C i H, i, L i L respectivament. Per a l'any 1994, el Congrés de l'Acadèmia de la Llengua Espanyola va decidir l'ordre que es coneix actualment, i va culminar amb l'agregació d'una nova lletra, la x.

Un altre tipus d'alfabets

És clar que l'alfabet grec va servir de base per als alfabets que s'utilitzen actualment però sorgeix la interrogant, de quants tipus d'alfabets s'han desenvolupat actualment per conformar les diferents llengües existents?, la resposta és que n'hi ha molts però alguns són molt complexos.

L'alfabet àrab s'assembla molt a l'alfabet hebreu; un altre alfabet molt complet i una mica complex, és el xinès, aquest és un tipus d'alfabet logogràfic molt semblant a l'alfabet que va ser inicialment creat pels egipcis, aquesta escriptura compta amb milers de símbols que se'ls anomenen caràcters, els quals tenen fins a 3 mil anys d'antiguitat.

L'alfabet rus és un altre tipus d'alfabet força complex el qual és anomenat ciríl·lic; un altre alfabet que posseeix milers d'anys, és el creat pels maies el qual va ser utilitzat per la civilització precolombina a Mesoamèrica.

L'alfabet com a sistema d'ajuda

Així mateix, s'han creat alfabets que serveixen d'ajuda a la humanitat com és el cas de l'alfabet braille, creat per Louis Braille, que consisteix en un sistema de punts amb relleu que representen cadascuna de les lletres que conformen l'alfabet tradicional.

També aquesta el que es coneix com a alfabet de codi Morse, aquest consisteix a formar a través de senyals intermitents i sons telegràfics cadascuna de les lletres que conformen l'alfabet, de fet, aquest alfabet en molts casos, s'ha emprat com a mitjà d'ajuda . De la mateixa manera, hi ha l'anomenat alfabet de paraules, en què cadascuna de les lletres de l'alfabet representa una clau.

Aquest és generalment és utilitzat a la parla per ràdio, per tant és comú veure'ls en l'àmbits de navegació o també en forces aèries, de manera que aquestes persones amb ajuda d'aquest alfabet formen un conjunt de paraules que només ells aconsegueixen comprendre, de fet ja existeix una organització que la utilitza la qual és l'OACI (Organització d'Aviació Civil Internacional).

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.