Més Que Paraules

Definició d'Anarquisme

Anarquisme, doctrina política que s'oposa a qualsevol mena de jerarquia, tant si s'ha consolidat per la tradició o el consens com si s'ha imposat de manera coactiva.


Els anarquistes creuen que l'èxit més gran de la humanitat és la llibertat de l'individu per poder expressar-se i actuar sense que li ho impedeixi cap forma de poder, sigui terrena o sobrenatural, per la qual cosa és bàsic abatre tota mena de govern, lluitar contra tota religió o secta organitzada, ja que aquestes representen el menyspreu per l'autonomia dels homes i l'esclavatge econòmic.

Combatre l'Estat com a entitat que reprimeix la llibertat econòmica i personal autèntica de tots els ciutadans es converteix en una necessitat immediata i la desaparició de l'Estat es considera un objectiu revolucionari a curt termini.

La doctrina anarquista imposa per a la seva acció una sola limitació: la prohibició de causar perjudici a altres éssers humans, i d'aquesta limitació neix un altre pressupost ideològic bàsic: si qualsevol humà intenta fer mal als altres, tots els individus benintencionats tenen dret a organitzar-s'hi.

Pierre Joseph Proudhon, escriptor francès del segle XIX, ha estat considerat des d'una perspectiva històrica el pare del sistema anomenat anarquisme filosòfic. Segons Proudhon i els seus partidaris, l'anarquisme exclouria l'autoritat com a criteri rector de la societat, establint l'individualisme en el grau màxim.

Els anarquistes filosòfics, però, repudien els mètodes violents i esperaven que la societat evolucionés cap a una organització anàrquica. Els anarquistes que rebutgen les teories de Proudhon mantenen que el desenvolupament humà progressa mitjançant la cooperació social, i que aquesta no pot ser mai voluntària completament.

Una altra escola de l'anarquisme, basada en l'acció organitzada i fins i tot en actes de terrorisme per aconseguir els seus propòsits, es va escindir del moviment socialista i va aparèixer cap a finals del segle XIX.

La tendència anarquista que propugnava lacció directa va ser la més coneguda. D'altra banda, les idees col·lectivistes de Bakunin van forjar el desenvolupament de l'anarcosindicalisme, especialment a Itàlia.

Les activitats de dirigents com Enrico Malatesta o Giuseppe Fanelli, van permetre la formació de sindicats, especialment a les ciutats més industrialitzades, i la difusió de les seves idees a Amèrica oa Espanya.

En el primer dels casos, l'arribada d'immigrants d'origen italià va estimular la formació d'organitzacions anarcosindicalistes reprimides amb gran duresa als Estats Units, on van ser arbitràries executades anarquistes d'origen italià (com Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti), davant les protestes internacionals.

A Llatinoamèrica emigrants anarquistes d'origen italià i espanyol van contribuir a la formació de centrals sindicals com la Federació Obrera Regional Argentina (FORA) fundada el 1901.

A Mèxic la tasca de Ricardo Flores Magón i dels seus germans Jesús i Enrique va contribuir a l'expansió de les idees anarcosindicalistes que van coincidir en alguns punts amb el moviment revolucionari camperol d'Emiliano Zapata.

L'anarquisme al segle XX

És probable que l'anarquisme no hagués passat de ser una simple especulació teòrica si no hagués existit una sèrie d'activistes que l'impulsessin creant organitzacions vinculades al moviment obrer amb la pretensió de destruir la societat capitalista i l'Estat, i la força de la qual es va manifestar des de la segona meitat del segle XIX.

Durant el període de l'Associació Internacional de Treballadors (AIT) o I Internacional les postures anarquistes van estar representades pels seguidors del revolucionari rus Mikhaïl Bakunin.

Tot i això, les seves postures van xocar amb les exposades pels socialistes seguidors de Karl Marx i, després de successives derrotes en diversos congressos, al V Congrés de l'AIT celebrat a l'Haia el 1872 els anarquistes van ser expulsats de la Internacional.

Des d'aleshores el socialisme i l'anarquisme han divergit de manera frontal, tot i que les dues ideologies parteixen de la seva radical negació del capitalisme. Els anarquistes filosòfics continuen en desacord amb els socialistes per la importància que concedeixen a la llibertat de l'individu per sobre de qualsevol limitació, sobretot per part de l'Estat.

Aquesta situació i la mort de Bakunin el 1876 van provocar una dispersió dels grups anarquistes i una radicalització de les seves postures, que van passar a defensar la “propaganda per l'acció”, també anomenada “propaganda pel fet”.

Això va provocar una onada d'atemptats terroristes de caràcter individual que pretenien mobilitzar una societat aletargada. Magnicidis com els d'Humberto I, rei d'Itàlia, William McKinley, president dels Estats Units, Jorge I, rei de Grècia i del president de França Marie François Sadi Carnot, així com altres atemptats indiscriminats com al teatre del Liceu de Barcelona (1893 ) o al carrer Canvis Nous de la mateixa ciutat, quan una bomba llançada en plena processó del Corpus va ocasionar sis morts el 1896 —tots comesos per anarquistes— van ser expressió d'aquesta orientació estratègica i van generar entre l'opinió pública la identificació entre anarquisme i terrorisme .

Espanya va ser un dels països on aquests magnicidis van ser més rellevants. Tres presidents de Govern van ser assassinats: Antonio Cánovas del Castillo el 1897 per l'italià Michele Angiolillo; José Canalejas, el 1912, per Manuel Pardiñas i Eduardo Dato que el 1921 va ser assassinat per tres anarcosindicalistes.

El mateix rei Alfons XIII va patir diversos atemptats; el més important es va produir el dia del seu casament amb Victoria Eugenia de Battenberg, el maig del 1906, quan una bomba llançada per Mateo Morral, al mig del carrer Major de Madrid no va aconseguir el seu objectiu, però va provocar diversos morts entre el públic assistent (un monòlit recorda en l'actualitat aquest atemptat).

El 1923 Buenaventura Durruti i Francisco Ascaso van donar mort al cardenal Soldevila, arquebisbe de Saragossa, i pel que sembla un any després van tractar de matar a París Alfons XIII.

Des d'una perspectiva històrica, Espanya va ser l'altre punt on l'anarquisme —en els seus diferents vessants— va arrelar amb més força i intensitat. L'arribada el 1868 de l'italià Fanelli va permetre la creació a Madrid d'un nucli provincial de l'AIT.

El 1870 va quedar constituïda inicialment la Federació Regional Espanyola (FRE) de l'AIT, i la premsa obrera va començar a difondre's a través de La Federació de Barcelona o La Solidaritat de Madrid, encara que encara eren organitzacions clandestines.

El triomf dels anarcosindicalistes davant dels partidaris de “la propaganda per l'acció” es va manifestar en la creació, el 1881, de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE) que va acabar dissolent-se després de la dura repressió que va patir després de les activitats de grups com Els Desheretats o l'anomenada Mà Negra, desqualificats fins i tot per la pròpia FTRE.

Al començament de segle a Catalunya es crea Solidaritat Obrera, de caràcter anarcosindicalista, que seria el nucli de la creació, el 1910, de la Confederació Nacional del Treball (CNT), fundada per 114 societats obreres de tot Espanya.

La seva activitat va venir marcada pels intents dels anarquistes partidaris de la lluita armada per controlar les seves activitats (el 1927 van crear la Federació Anarquista Ibèrica), com a resposta als atemptats que van patir per part de pistolers de la patronal catalana a la dècada de 1920, dirigits pel general Martínez Anido i la forta repressió durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), cosa que no va impedir el fort creixement del sindicat, especialment a Aragó i Catalunya.

El 1927 i en una reunió secreta celebrada a València es va constituir la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) com a avantguarda revolucionària del moviment anarquista. Però mai no va ser una organització centralitzada al si de la CNT sinó una sèrie de grups que actuaven sense cohesió.

Un destacat anarquista espanyol, Juan García Oliver, va declarar al començament de la dècada de 1930 que pretenia “eliminar la bèstia que hi ha a l'home”.

Per aquella època, i segons l'opinió de l'historiador Hugh Thomas, gairebé milió i mig de treballadors espanyols eren anarquistes, però els afiliats a les organitzacions no passaven de 200.000.

Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) els anarquistes van participar als governs central i català (en aquest darrer cas juntament amb Lluís Companys). Les seves experiències col·lectivistes agràries, sobretot a Aragó, van sucumbir davant l'oposició d'altres forces polítiques de la II República, com ara el Partit Comunista, partidari d'un govern fort i centralitzat que permetés guanyar la guerra.

Evolució teòrica

Entre els autors que van pretendre crear una concepció científica del món i de l'evolució social des d'una perspectiva anarquista destaquen Piotr Alexéievitx Kropotkin, que s'autodefinia com a comunista anarquista, i la nord-americana Emma Goldman.

A partir de la dècada del 1940 els anarquistes van patir una dura persecució per part dels grups polítics d'esquerra internacionalista radical vinculats als partidaris de Stalin i els seus aliats.

Tot i això, i més en un pla de lluita i militància activa que en l'àmbit teòric, els anarquistes van aconseguir adeptes i una admiració general pel seu coratge i sentit de fraternitat en tots els combats oberts i lliurats als fronts d'Europa i de la resta del món davant de tota manifestació d'autoritarisme i tirania.

Un autor com Manuel Leguineche, estudiós dels avatars de la Resistència francesa, ha estimat a El preu del paradís, després de demanar multitud d'informacions i testimonis directes, que després de la derrota de la II República espanyola, els defensors de la França Lliure capitanejada pel general De Gaulle eren anarquistes espanyols, fins a conformar gairebé el 60% de l'organització que va lluitar contra els invasors nazis.

Un carro de combat tripulat per anarquistes espanyols (el 'Guadalajara') va ser el primer a entrar el 1945 al París alliberat de l'Ocupació alemanya, com Ernest Hemingway va testificar a les seves cròniques.

És en el pla doctrinal on es registra un renaixement de l'anarquisme, potser una mica abstracte o en excés teòric en contrast amb la seva trajectòria històrica, molt nodrida d'esdeveniments èpics, a finals de la dècada de 1960, amb motiu dels aixecaments estudiantils i obrers que es van produir a París, Berlín, Mèxic D. F. i Berkeley (Califòrnia).

Una síntesi de 'socialisme real', com es denominava la política mantinguda llavors per la Unió Soviètica, i de sincretisme utòpic que integrava les postures ideològiques més radicals, originava l'anomenat 'seixanta-vuitisme' (1968), de marcat encuny llibertari anarquista.

D'aquesta manera, líders estudiantils com els germans Cohn-Bendit, joves sindicalistes procedents del marxisme-leninisme com Rudi Dutschke, filòsofs de l'Escola de Frankfurt que van aconseguir fugir del nazisme (Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, entre d'altres) , existencialistes com Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir i heterodoxos en l'òrbita del comunisme com Louis Althusser, Nicos Poulantzas i els trotskistes Alain Krivine i Ernest Mandel, a més d'intel·lectuals crítics com Noam Chomsky, Angela Carter, Norma. Brown o Kurt Vonnegut van configurar un espai ideològic ampli que va revitalitzar l'ànsia irrenunciable dels defensors de l'anarquia, entesa aquesta com a sinònim de l''ordre més perfecte possible' per a la humanitat.

Definicions


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.